Michal Morkes

Bakalářská práce

Analýza vzdělávání a rozvoje zaměstnanců společnosti HOCHTIEF CZ

Anotace:
Cílem této bakalářské práce je zjistit a popsat systém firemního vzdělávání a rozvoje ve společnosti HOCHTIEF CZ. Druhým úkolem je určit úroveň podnikového vzdělávání a zjistit případné nedostatky. Dle zjištěného nastaveného systému a úrovně podnikového vzdělávání jsem navrhl případná opatření pro zvýšení efektivity vzdělávání v tomto podniku. Teoretická práce je věnována lidským zdrojům a jejich řízení …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to detect and describe the education and development system in the company HOCHTIEF CZ. The second aim is to define the level of the corporate education and discover possible flaws. According to the established level of corporate education, I suggested certain measures for effectiveness increase.The theoretical part is dedicated to human resources and their management …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2018
Identifikátor: http://theses.cz/id/luancx/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykův ústav vyšších studií

České vysoké učení technické v Praze

Masarykův ústav vyšších studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Personální management v průmyslových podnicích