Bc. Ilona Děchtěrenková

Master's thesis

Dobrovolnictví v českých veřejných knihovnách: legislativa a příklady z praxe

Volunteering in public libraries of the Czech Republic: lawmaking and examples from practice
Abstract:
Magisterská diplomová práce, pod názvem Dobrovolnictví v českých veřejných knihovnách: legislativa a příklady z praxe, je zaměřena na možnosti využití dobrovolníků v uvedených knihovnách. Dále se dotýká spolupráce veřejných knihoven s Úřadem práce ČR nebo občanskými sdruženími. V prvních dvou kapitolách je v obecné rovině řešena problematika dobrovolnictví a příslušné legislativy. Další kapitoly se …more
Abstract:
Master’s degree dissertation named Volunteering in public libraries of the Czech Republic: lawmaking and examples from practice is focused on possibilities to use volunteers in mentioned libraries. Further contains a cooperation of public libraries with employment office of the Czech Republic or civic associations. First two chapters are solving in general volunteering issues and relevant legislation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2013
  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Monika Kratochvílová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta