Bc. Ilona Děchtěrenková

Diplomová práce

Dobrovolnictví v českých veřejných knihovnách: legislativa a příklady z praxe

Volunteering in public libraries of the Czech Republic: lawmaking and examples from practice
Anotace:
Magisterská diplomová práce, pod názvem Dobrovolnictví v českých veřejných knihovnách: legislativa a příklady z praxe, je zaměřena na možnosti využití dobrovolníků v uvedených knihovnách. Dále se dotýká spolupráce veřejných knihoven s Úřadem práce ČR nebo občanskými sdruženími. V prvních dvou kapitolách je v obecné rovině řešena problematika dobrovolnictví a příslušné legislativy. Další kapitoly se …více
Abstract:
Master’s degree dissertation named Volunteering in public libraries of the Czech Republic: lawmaking and examples from practice is focused on possibilities to use volunteers in mentioned libraries. Further contains a cooperation of public libraries with employment office of the Czech Republic or civic associations. First two chapters are solving in general volunteering issues and relevant legislation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Monika Kratochvílová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta