Theses 

Vliv speciálně pedagogických nápravných metod na motorický rozvoj dítěte se zrakovým postižením – Šárka HOLAŇOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Šárka HOLAŇOVÁ

Bakalářská práce

Vliv speciálně pedagogických nápravných metod na motorický rozvoj dítěte se zrakovým postižením

Effect of special remedial teaching methods on the motor development of children with visual impairments

Anotace: Bakalářská práce se zabývá vlivem speciálně pedagogických nápravných metod na motorický rozvoj dítěte se zrakovým postižením. Obsahuje čtyři kapitoly ? tři jsou teoretické, poslední praktická. V první kapitole se věnuji anatomii a fyziologii zraku a zrakovému postižení, klasifikaci zrakového postižení a také zrakovým vadám dětského věku. Druhá kapitola se zaměřuje na dítě se zrakovým postižením, na jeho poznávací procesy, motorický rozvoj, socializaci, prostorovou orientaci a samostatný pohyb. Třetí kapitola popisuje speciálně pedagogické nápravné metody. Praktická část obsahuje kazuistiku dítěte s těžkou zrakovou vadou vypracovanou na základě obsahové analýzy dokumentů a záznamů z participačního pozorování dítěte při plnění zadání nestandardizovaného testu s cílem ověřit účinnost speciálně pedagogických nápravných metod na motorický rozvoj u vybraného dítěte s těžkým zrakovým postižením.

Abstract: Thesis deals with the influence of special education remedial methods on the motor development of a child with visual impairment. Thesis contains four chapters - three of them are theoretical and the last one is practical. The first chapter deals with the anatomy and physiology of vision and visual impairment, classification, of visual impairment and visual defects of children. The second chapter focuses on the child with visual impairment, his cognitive processes, motor development, socialization, spatial orientation and independent movement. The third chapter describes the special education remedial methods. The practical part contains a case report of a child with a severe visual handicap drawn up on the basis of content analysis of documents and records of participatory observations of the child in fulfilling non - standardized tests in order to verify the effectiveness of special education remedial methods on the motor development of the selected child with severe visual impairment.

Klíčová slova: těžké zrakové postižení, vrozená vývojová vada, motorický rozvoj, speciálně pedagogické nápravné metody, reedukace, zraková stimulace, kompenzace

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2015
  • Zveřejnit od: 11. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Hana Novohradská

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.12.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 12. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.osu.cz//StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=35088 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

HOLAŇOVÁ, Šárka. Vliv speciálně pedagogických nápravných metod na motorický rozvoj dítěte se zrakovým postižením. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 05:13, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz