Mgr. Václav Štěrba

Diplomová práce

Územní samospráva v judikatuře Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu

Territorial Self-government in Judicature of the Constitutional Court and the Supreme Administrative Court
Anotace:
Práce se zabývá judikaturou Nejvyššího správního soudu a zejména Ústavního soudu ve věci územní samosprávy. Práce poskytuje krátký teoretický úvod, po kterém následuje rozbor judikatury s důrazem na témata voleb do zastupitelstev, mezí pro vydávání obecně závazných vyhlášek a regulaci veřejného pořádku.
Abstract:
The text deals with judicature of Supreme Administrative Court and especially Constitutional Court that concerns territorial self-government. Special attention is being paid to topics on elections of Municipal Councils, legal limits on authority of Municipalities to issue generally applicable ordinances and regulation of public order. It also provides a short theoretical background on the nature of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 9. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Petr Kolman, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo