Vanda MALÁROVÁ

Bakalářská práce

Stanovení vitamínů B v sýrech metodou HPLC

Determination of vitamin B in cheeses using HPLC
Anotace:
Cílem této práce je najít různé metody stanovení vitamínů B v sýrech metodou HPLC. Z důvodu komplexního přístupu k popisu výše zmiňované metody jsou v práci zahrnuty poznatky týkající se základních surovin pro výrobu sýrů, přes technologický postup výroby až po popis samotné metody. Práce je rozdělena do pěti základních částí. První část se věnuje chemickému složení, technologicky významným vlastnostem …více
Abstract:
The purpose of this study is to find several methods of determination of vitamin B in cheeses using HPLC method. For a of the description comprehensive approach of this method, there are explanitory notes and comments concerning raw material used for cheese production, technological production methods and description of HPLC method. The study is divided into five main sections. The first section describes …více
 

Klíčová slova

sýr HPLC vitamín
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2009
Zveřejnit od: 28. 5. 2009
Identifikátor: 12400

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Daniela Kramářová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MALÁROVÁ, Vanda. Stanovení vitamínů B v sýrech metodou HPLC. Zlín, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 28. 05. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 5. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Chemie a technologie potravin

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.