Bc. Eliška KUTILOVÁ

Diplomová práce

Vývoj suburbanizace v modelovém území SO ORP Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

The development of suburbanization in the model region of SO ORP Brandys nad Labem - Stara Boleslav
Anotace:
Abstrakt Jedním z nejintenzivnějších urbanizačních procesů projevující se posledních patnáct let na území České republiky, je proces suburbanizace. Jedná se o jev viditelně měnící především sídelní strukturu naší země. Na suburbanizaci lze ovšem nahlížet také jako na změnu v rozmístění obyvatelstva a prostorové struktuře sídel. V příměstských územích je také faktorem proměny způsobu života - suburbanizujících …více
Abstract:
Abstract One of the most intense urbanization processes manifested last fifteen years in the Czech Republic, is the process of suburbanization. This is a particular phenomenon visibly changing residential structure of our country. The suburbanisation however, can be seen as a change in the distribution of population and spatial structure of settlements. In suburban areas is also a factor in changes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 11. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Darina Posová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUTILOVÁ, Eliška. Vývoj suburbanizace v modelovém území SO ORP Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Ústí nad Labem, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta