Luboš NOVOTNÝ

Bakalářská práce

Havarijní plán při úniku ropných produktů ze společnosti PARAMO, a.s.

Emergency plan for petroleum products leakage concerning PARAMO company, Inc.
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je zpracování Havarijního plánu při úniku ropných produktů ze společnosti PARAMO, a.s. Celá práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je vysvětlena problematika obecných postupů odstraňování havárií se všeobecnou charakteristikou. V praktické části jsou vypracovány tyto postupy přímo ve výše uvedené společnosti PARAMO, a.s.
Abstract:
The aim of this thesis is an elaboration of an Emergency plan for petroleum products le-akage concerning PARAMO company, Inc. The thesis is divided into two parts: a theoreti-cal and practical part. The theoretical part is focussed on general procedures of average settlements with general characterization. In practical part the above mentioned general procedures refer to PARAMO company, Inc.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2010
Identifikátor: 15485

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Miroslav Janíček

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVOTNÝ, Luboš. Havarijní plán při úniku ropných produktů ze společnosti PARAMO, a.s.. Uherské Hradiště, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 01. 05. 2030

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe