Mgr. Michaela Laštůvková

Bakalářská práce

Bioodpad v Boskovicích

Organic waste in the town of Boskovice (Mid-west Moravia , Czech Rep.)
Anotace:
Odpady biologického původu tvoří kvantitativně významnou část komunálního odpadu a rozhodnutí, jak se s ní bude nakládat, může pozitivně či negativně ovlivnit jednotlivé složky životního prostředí. Jsou to právě obce, které v současné době řeší otázku, jakým způsobem vyřeší nakládání s bioodpadem, aby bylo v souladu s legislativou. Tato bakalářská práce se snaží nastínit situaci, jak se s bioodpady …více
Abstract:
The waste of biological origin forms a quantitatively important part of communal one. The decision, how we will manage it, can influence particular components of the environment positively or negatively. There is just a town which at this time is solving a question how to do improvement with organic waste related to legislature. This thesis tries to open existing situation, a manipulation with organic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. RNDr. Alois Hynek, CSc.
  • Oponent: RNDr. Jiří Koželouh

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta