Bc. Adam Králík

Diplomová práce

Analysis of the Islamic State Propaganda: Dabiq Magazine Case Study

Analysis of the Islamic State Propaganda: Dabiq Magazine Case Study
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá tématem propagandy Islámského státu, s konkrétním zaměřením na jeho oficiální časopis Dabiq. Jedná se o hybridní design případové studie a analýzy dokumentů využívající modifikovanou zakotvenou teorii. Cílem práce je analýza tematického obsahu, strategií ovlivňování čtenáře, a nalezení hlavních kategorií světonázoru prezentovaného propagandisty.
Abstract:
This diploma thesis deals with the topic of the Islamic State propaganda, specifically with its official magazine Dabiq. It is hybrid design of a case study and document analysis using modified grounded theory. The aim of this thesis is to analyze the thematic content, strategies of manipulation, and finding the main themes of the worldview presented by the propagandists.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Moravec
  • Oponent: Mgr. Lenka Krajčíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Práce na příbuzné téma