Theses 

Analysis of the Islamic State Propaganda: Dabiq Magazine Case Study – Bc. Adam Králík

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Adam Králík

Diplomová práce

Analysis of the Islamic State Propaganda: Dabiq Magazine Case Study

Analysis of the Islamic State Propaganda: Dabiq Magazine Case Study

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá tématem propagandy Islámského státu, s konkrétním zaměřením na jeho oficiální časopis Dabiq. Jedná se o hybridní design případové studie a analýzy dokumentů využívající modifikovanou zakotvenou teorii. Cílem práce je analýza tematického obsahu, strategií ovlivňování čtenáře, a nalezení hlavních kategorií světonázoru prezentovaného propagandisty.

Abstract: This diploma thesis deals with the topic of the Islamic State propaganda, specifically with its official magazine Dabiq. It is hybrid design of a case study and document analysis using modified grounded theory. The aim of this thesis is to analyze the thematic content, strategies of manipulation, and finding the main themes of the worldview presented by the propagandists.

Keywords: Islamic State, ISIS, ISIL, Dabiq, propaganda, radicalization, foreign fighters, domestic terrorists Islámský stát, radikalizace

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Moravec
  • Oponent: Mgr. Lenka Krajčíková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 13:49, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz