Bc. Kristýna JOCHOVÁ

Diplomová práce

Rozvoj osobnosti dítěte v dětském domově se zaměřením na program rozvoje osobnosti

Personality Development of a Child in a Children's Home with Focus on Personality Development Programme
Anotace:
Diplomová práce se zabývá rozvojem osobnosti dítěte v dětském domově se zaměřením na Program rozvoje osobnosti dítěte. Zaměřuji se na smysl tohoto dokumentu, na jeho využívání v dětském domově a následnou efektivitu. Teoretická část se věnuje rozvoji osobnosti dítěte pomocí a individuálního plánu rozvoje osobnosti dítěte, problematice dětských domovů a legislativě. Praktická část interpretuje výsledky …více
Abstract:
The thesis deals with personality development of the child in a children´s home with a focus on program of child´s personality development. I focus on the mening of this document, usage and efficiency. Theoretical part describes the personality development of the child, issue of children's homes, legislation and individual plan of personality development of the child. Practical part interprets the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2012
Zveřejnit od: 24. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Pavla Andrysová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JOCHOVÁ, Kristýna. Rozvoj osobnosti dítěte v dětském domově se zaměřením na program rozvoje osobnosti. Zlín, 2012. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe