Pavla Hrdinová

Bakalářská práce

Maastrichtská konvergenční kritéria a jejich plnění Českou republikou

Maastricht convergence criteria and their fulfillment of the Czech Republic
Anotace:
Tato bakalářská práce zhodnocuje vývoj a vhodnost nastavení maastrichtských kritérií od jejich vzniku. Práce analyzuje aktuální stav sladěnosti členských zemí eurozóny a sledované veličiny porovnává s českou ekonomikou. Dále práce vyhodnocuje plnění maastrichtských konvergenčních kritérií Českou republikou a její připravenost na přijetí jednotné měny. Závěrem se práce zabývá zkoumáním potencionálních …více
Abstract:
This bachelor thesis evaluates the development and appropriateness of the Maastricht Convergence Criteria from their beginnings. The thesis analyzes the current state of alignment of Eurozone member states in comparison with the monitored variables of Czech economy. Further, this thesis evaluates how the Czech Republic fulfils the convergence criteria and its preparedness to adopt the single currency …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: Zdeněk Pavlík
  • Oponent: Barbora Voříšková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/45361