Bc. Romana Schneeweissová

Diplomová práce

Hodnocení kvality výuky studenty Fakulty zdravotnických věd UP v Olomouci

Evaluation of the Quality of Teaching by Students of the Faculty of Health Sciences of Palacký University, Olomouc
Anotace:
Diplomová práce se zabývá hodnocením kvality výuky studenty studijního oboru Porodní asistentka v prezenční i kombinované formě studia na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. V teoretické části je porodní asistence propojena se sociální pedagogikou na základě shodných kompetencí a cílové skupiny klientů. Je popsáno studentské hodnocení vysokoškolské výuky a zasazeno do rámce …více
Abstract:
The topic of the diploma thesis is the tuition quality evaluated by students of the study field Birth Assistance in both full-time and combined types of study at the Faculty of Health Sciences of Palacký University Olomouc. In its theoretical part the birth assistance is connected with social pedagogy on the basis of identical competences, and clients´ target group. Students´ evaluation of the university …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2014
Zveřejnit od: 17. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eva Machů, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Schneeweissová, Romana. Hodnocení kvality výuky studenty Fakulty zdravotnických věd UP v Olomouci. Zlín, 2014. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe