Mgr. Eva Malušková

Bachelor's thesis

Pracovník probační a mediační služby ČR jako sociální pracovník

A staff of the Probation and Mediation Service of the Czech Republic as a social worker
Abstract:
Cílem bakalářské práce je zodpovědět hlavní výzkumnou otázku: „V čem se liší a v čem podobají představy o roli pracovníka PMS jako sociálního pracovníka u probačních pracovníků PMS, mediačních pracovníků PMS a klientů?“. Bakalářská práce je rozdělena do části teoretické a empirické. V teoretické části je představena role sociálního pracovníka a činnost Probační a mediační služby ČR. Konkrétně je tato …more
Abstract:
The aim of the thesis is to answer the main question: "What are differences and similarities about ideas of the role of a PMS staff as a social worker with probation PMS staff, mediation PMS staff and clients PMS?" The thesis is divided into theoretical and empirical part. The theoretical part presents the role of the social worker and the work of the Probation and Mediation Service of the Czech Republic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Lenka Kříčková
  • Reader: Mgr. Veronika Smutná

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií