Petra Mikšovská

Bakalářská práce

Vliv vnitropolitické situace a vnitrostátních konfliktů na stabilitu Indie

The influence of the internal political situation and intrastate conflicts on the stability of India
Anotace:
Hlavním cílem práce je analyzovat vliv vnitropolitické situace současného Indického státu a jejích vnitrostátních konfliktů na stabilitu Indie. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První kapitola se věnuje identifikaci a stručné charakteristice faktorů ovlivňujících stabilitu státu, a následně vyzdvihuje politickou situaci a vnitrostátní konflikty, jako stěžejní determinanty pro tuto práci. Ve …více
Abstract:
The main goal of this thesis is to analyze the influence of the current internal political situation of the Indian State and its intrastate conflicts on the stability of India. The thesis is divided into three main parts. The first chapter is devoted to the identification and brief description of the factors affecting the stability of the state, and then highlights the political situation and internal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 9. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: Otakar Volenec
  • Oponent: Vladimíra Knotková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/41754