Bc. Michal Garžík

Bachelor's thesis

Absorpční a variabilní kalkulace - výhody a nevýhody

Full and variable costing - advantages and disadvantages
Abstract:
Anotace Předmětem této bakalářské práce je analýza kalkulačních metod používaných ve výrobním podniku. Teoretická část se zabývá tématikou kalkulace obecně a kalkulačními metodami (vysvětluje rozdíly mezi kalkulací plných a kalkulací neúplných nákladů) a dále se zabývá poznatky, které se týkají bodu zvratu a příspěvku na úhradu fixních nákladů a tvorby zisku ve výrobních podnicích. Praktická část ukazuje …more
Abstract:
Annotation Subject of this bachelor work is analysis of calculation methods which are used in manufacturing companies. Theoretical part describing general calculation and other calculation methods (explaining differences between full and variable costing), next is break even point analysis, contribution to refund fix costs and creating profit in manufactures. Practical part demonstrating, what method …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 7. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 7. 2007
  • Supervisor: Ing. Ladislav Šiška, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta