Mgr. Zdeňka Sitová

Bakalářská práce

Detection of Sensitive Information Leaks Using IBM LanguageWare Resource Workbench

Detection of Sensitive Information Leaks Using IBM LanguageWare Resource Workbench
Anotace:
UIMA is a standard for creating applications which extract information from unstructured text. Domain Extraction Model is a formal description of what is being searched for. In this thesis, we present CzFraudDEM, Domain Extraction Model for detection of sensitive information leaking in the bank sector. CzFraudDEM can find sensitive information (e.g. name or address) in unstructured text. We describe …více
Abstract:
UIMA je standard pro vytváření aplikací pro extrakci informace z nestrukturovaného textu. Doménový extrakční model je formální popis toho, co se hledá. V této bakalářské práci představujeme CzFraudDEM, doménový extrakční model pro detekci úniku citlivých informací v bankovnictví. CzFraudDEM dokáže najít citlivé informace, např. jméno nebo adresu, v nestrukutrovaném textu. V práci popisujeme proces …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 1. 2012
  • Vedoucí: doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Miloš Jakubíček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka