Theses 

Systém regulace a dohledu se zaměřením na podíl obchodních bank na finančním trhu ve vybraných zemích světa a EU – Bc. Simona Klašková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Simona Klašková

Diplomová práce

Systém regulace a dohledu se zaměřením na podíl obchodních bank na finančním trhu ve vybraných zemích světa a EU

The system of regulation and supervision focusing on the share of commercial banks in the financial market in selected countries of the world and EU

Anotace: Předmětem této diplomové práce je systém regulace a dohledu nad finančním trhem ve vybraných zemích světa a Evropské unie a rozbor závislosti mezi těmito systémy a podílem bankovního sektoru na aktivech finančního trhu. První část obsahuje teoretická východiska práce. Jsou zde definovány základní pojmy a důvody regulace a dohledu. Druhá část je zaměřena na utvářející se bankovní unii. V další části jsou charakterizovány systémy regulace a dohledu nejprve v zemích Evropské unie a následně ve vybraných zemích světa. Poslední část analyzuje závislost mezi systémy dohledu a podílem bankovního sektoru a v závěru práce jsou interpretovány celkové výsledky.

Abstract: The subject of the submitted thesis is the system of the regulation and supervision of financial market in the selected countries of the world and the European Union and the analysis of dependence between these systems and share of the bank segment on the financial sector assets. The first part consists of theoretical background of the thesis. Basic concepts and reasons for regulation and supervision are defined. The second part is concerned with emerging banking union. In the next part, systems of regulation and supervision in the countries of the European Union and in the selected countries of the world are described. In the last part, the dependence between systems of supervision and share of bank sector is analyzed and finally, conclusions are drawn and interpreted.

Klíčová slova: finanční trh, regulace, dohled, banky, bankovní unie, podíl bankovního sektoru, financial market, regulation, supervision, banks, banking union, share of banking sector

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Dalibor Pánek, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 08:44, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz