Bc. Šárka Putniorzová

Diplomová práce

Tělesné postižení jako následek úrazu

Physical Handicap as a Result of an Injury
Anotace:
Diplomová práce se věnuje problematice získaného tělesného postižení. Teoretická část práce je tvořena třemi kapitolami, jež se zabývají charakteristikou získaného tělesného postižení, možnostmi podpory jedincům s tělesným postižením a kvalitou života. Praktická část obsahuje metodologii výzkumu a její hlavní částí jsou případové studie osob s paraplegií. Cílem práce je zjistit, nakolik se vybraní …více
Abstract:
The master thesis deals with theme Physical Handicap as a Result of an Injury. The theoretical part includes three chapters which contain characterization of physical handicap, aid schemes and quality of life. The practical part includes methodology and case studies giving an outline of living with paraplegia. The aim of the thesis is to find out the level of acceptation self handicap and the importance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta