Mgr. Michaela Tauchmanová

Bakalářská práce

Teacher Training in the Czech Republic and the US

Teacher Training in the Czech Republic and the US
Anotace:
Bakalářská práce srovnává univerzitní přípravu učitelů v České republice a ve Spojených Státech Amerických v návaznosti na pedagogické myšlení Johna Deweye a Jana Amose Komenského. Cílem práce je poskytnout srovnání čtyř vzdělávacích systémů z hlediska jejich odlišností a podobností. Velký důraz je kladen na to, jakým způsobem jsou teorie obou výše zmíněných pedagogů prezentovány budoucím učitelům …více
Abstract:
The bachelor thesis compares teacher training in the Czech Republic and the United States in relation to pedagogical thinking of John Dewey and Jan Amos Komenský. The aim of the thesis is to provide the comparison of four educational systems from the point of view of their differences and similarities. Big emphasis is placed on how the theories of two above mentioned education specialists are presented …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2009
  • Vedoucí: Dr. Rita Chalmers Collins

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství anglického jazyka a literatury pro základní školy