Bc. Barbora Lhotková

Diplomová práce

Role místní akční skupiny v rozvoji venkova (na příkladu MAS Jemnicko)

The Role of Local Action Groups in Rural Development (Local action group Jemnicko)
Anotace:
Diplomová práce se zabývá rolí místní akční skupiny v rozvoji venkova. Cílem je zhodnocení této role na příkladu MAS Jemnicko pomocí případové studie a následné formulování návrhů na zlepšení. Teoretická část, zpracována formou literární rešerše, obsahuje determinaci základ-ních pojmů souvisejících s tématem práce. Praktická část je zaměřena na představení a analýzu vybrané akční skupiny, soustředěna …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the role of the Local Action Group in rural development. The aim is to evaluate this role by the example of LAG Jemnicko by means of a case study and subse-quent forming of proposals for improvement. The theoretical part, processed in the formulating of a literature search, contains the determination of basic concepts related to the topic of the work. The practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Petr Tonev, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Zdeněk Šilhan, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Regionální rozvoj / Projektový management