Theses 

Investiční strategie hedgeových fondů – Bc. Jan Sladký

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance

Bc. Jan Sladký

Diplomová práce

Investiční strategie hedgeových fondů

Investment strategies of hedge funds

Anotace: Předmětem diplomové práce „Investiční strategie hedgeových fondů“ je analýza a doporučení konkrétní strategie kvalifikovanému investorovi. Na úvod této práce jsou popsány teoretické aspekty hedgeových fondů a také jsou vysvětlena rizika spojená s investováním do hedgeových fondů. V první kapitole je provedena analýza investičních strategií hedgeových fondů na základě jejich přístupu k tvorbě strategie. Jsou zde také podrobeny analýze statistické výkonnosti těchto strategií. Ve druhé kapitole byla provedena jejich komparace, jako benchmark zde sloužil akciový index S&P 500. V poslední odborné kapitole byly doporučeny konkrétní strategie investorům na základě zvolených kriterií.

Abstract: The objective of this master’s thesis „Investment Strategies Of Hedge Funds“ is to analyse and recommend specific strategy to a qualified investor. Introduction of this thesis describes theoretical aspects of hedge funds and explains risks linked to investing into hedge funds. First chapter is focused on analysing investment strategies of hedge funds based on their approach: (1) systematic or (2) discretionary . Furthermore, these strategies are explored in terms of their statistical performance. Second chapter compares presented strategies; stock market index S&P 500 is utilized as a benchmark. Last chapter then recommends selected strategies to the investors based on chosen criteria.

Klíčová slova: Hedgeový fond, investiční strategie, páka, riziko, výnos, časový rámec

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2018
  • Vedoucí: prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc.
  • Oponent: Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 4. 2019 08:31, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz