Tomáš Svačina

Bakalářská práce

Posouzení marketingové komunikace značky Sensodyne se zaměřením na generaci Z

Assessment of Sensodyne marketing communication with a focus on Generation Z
Anotace:
Hlavním cílem této bakalářské práce je posoudit, zda je marketingová komunikace značky Sensodyne správně nastavena tak, aby bylo efektivně dosaženo cílů s ohledem na spotřebitelskou charakteristiku zástupců generace Z, a zároveň navrhnout doporučení a návrhy pro zlepšení a optimalizaci komunikace a jejího obsahu. Teoretická část této práce se věnuje popsání základních pojmů odpovídajících tématu práce …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to assess whether the marketing communication of Sensodyne brand is well adjusted so that the goals can be achieved in an effective way with regard to the consumer characteristics of Generation Z, and, at the same time to propose recommendations and suggestions for improving and optimizing the communication and its content. The theoretical part of this thesis is devoted …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 9. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2020
  • Vedoucí: Tomáš Sadílek
  • Oponent: Vanda Študentová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/79538