Ing. Žaneta RAJSIGLOVÁ

Bakalářská práce

Aplikace diferencované výuky při práci se studenty se specifickými poruchami učení

Application of Differentiated Teaching of Students with Specific Learning Disabilities
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje aplikaci diferencované výuky s ohledem na žáky se specifický-mi poruchami učení na vybraném středním odborném učilišti. V teoretické části je uveden popis strategie diferencované výuky, vysvětlení jednotlivých poruch učení, výukových me-tod a didaktických prostředků. V praktické části je popsáno výzkumné šetření, které pro-běhlo za pomoci učitelů odborných ekonomických předmětů …více
Abstract:
This bachelor thesis examines the application of differentiated instruction with respect to students with learning disabilities at selected secondary vocational school. In the theoreti-cal section is described the strategies of differentiated instruction, explanation of learning disabilities, teaching methods and didactic means. The practical section describes research which was carried out with the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 8. 2012
Zveřejnit od: 24. 8. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eva Machů, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RAJSIGLOVÁ, Žaneta. Aplikace diferencované výuky při práci se studenty se specifickými poruchami učení. Zlín, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.8.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 8. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství odborných předmětů pro SŠ