Ing. Žaneta RAJSIGLOVÁ

Bachelor's thesis

Aplikace diferencované výuky při práci se studenty se specifickými poruchami učení

Application of Differentiated Teaching of Students with Specific Learning Disabilities
Abstract:
Bakalářská práce se věnuje aplikaci diferencované výuky s ohledem na žáky se specifický-mi poruchami učení na vybraném středním odborném učilišti. V teoretické části je uveden popis strategie diferencované výuky, vysvětlení jednotlivých poruch učení, výukových me-tod a didaktických prostředků. V praktické části je popsáno výzkumné šetření, které pro-běhlo za pomoci učitelů odborných ekonomických předmětů …more
Abstract:
This bachelor thesis examines the application of differentiated instruction with respect to students with learning disabilities at selected secondary vocational school. In the theoreti-cal section is described the strategies of differentiated instruction, explanation of learning disabilities, teaching methods and didactic means. The practical section describes research which was carried out with the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 8. 2012
Accessible from:: 24. 8. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Eva Machů, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

RAJSIGLOVÁ, Žaneta. Aplikace diferencované výuky při práci se studenty se specifickými poruchami učení. Zlín, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.8.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 24. 8. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Humanities

Bachelor programme / field:
Specialization in pedagogy / Secondary School Teachers´ Training in Specialized Subjects