Mgr. Eva Kuchariková

Bakalářská práce

Výtvarná tvorba jedinců s poruchou barvocitu

Art creation of individuals with impaired color vision
Anotace:
Bakalářská práce „Výtvarná tvorba jedinců s poruchou barvocitu“ pojednává o lidském zraku, zrakové dráze, především se věnuje historii i současnému pojetí barevného vidění. Zabývá se normálním barvocitem, ale hlavně poruchami barvocitu. V této práci se píše také o tom, jak člověk s poruchou barvocitu vidí, jaké má potíže s rozeznáváním barev v běžném životě, ale i v tom výtvarném. Práce se zaměřuje …více
Abstract:
Bachelor thesis “Art creation of individuals with impared colour vision” discusses about human eye and the visual pathway, mainly deals with the history and contemporary conception of color vision. It addresses regular color vision, but focuses on color vision disorders. This paper also addresses how a person with impaired color perception sees, what trouble he has in everyday and artistic life. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Hana Stadlerová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Speciální výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání