Bc. Quoc Dung Bui

Bakalářská práce

Analýza vývoje ceny kryptoměny Bitcoin

Bitcoin Cryptocurrency Price Development Analysis
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá kryptoměnou Bitcoin, a to zejména z pohledu její ceny a cenového vývoje od počátku existence až po současnost. Cílem bakalářské práce je zhodnotit hlavní faktory ovlivňující cenu kryptoměny Bitcoin. K dosažení cíle jsou použity základní statistické metody s použitím veřejně dostupných finančních a makroekonomických časových řad. V praktické části jsou provedené analýzy, kde …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the cryptocurrency Bitcoin, especially in terms of its price and price development from the beginning of its existence to the present. The goal of the bachelor thesis is to evaluate the main factors affecting the price of the cryptocurrency Bitcoin. To achieve the goal, basic statistical methods are applied using publicly available financial and macroeconomic time series …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2022
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/kmr2j/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 8. 2022
  • Vedoucí: Ing. Jana Šimáková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Ilja Skaunic, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné