Michaela Kawuloková

Bakalářská práce

Analýza vlivu kultury na ekonomický rozvoj zemí

Impact of Culture on Economic Development of Countries
Anotace:
Tato práce je zaměřena na přiblížení skutečnosti, kdy je ekonomický růst i rozvoj ovlivňován kulturou dané země. Rozdílnosti světových kultur bývají vysvětlovány pomocí působení jednotlivých náboženství, vyvíjejících se napříč lidskými dějinami. Ekonomický rozvoj může být v tomto směru ovlivněn kupříkladu způsobem, jakým se daná náboženství staví k práci, úsporám, investicím a inovacím, které jsou …více
Abstract:
This work is focused on the fact that economic growth and development are influenced by the culture of countries. Differences in world cultures are explained by the influence of individual religions, evolving across human history. Economic development can be influenced by how religions are put to work, savings, investments and innovations, which are often perceived as its main driving force. The aim …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: Lenka Filipová
  • Oponent: Veronika Lasotová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava