Lukáš Balon

Bakalářská práce

Nastavení a zabezpečení firemní bezdrátové sitě

Setting Up And Securing Enterprise Wireless Network
Anotace:
Zaměřením této práce je sestavení uceleného pohledu na problematiku bezdrátových sítí Wi-Fi, jejich nastavení a správné zabezpečení pro podnikové účely. Bezdrátové sítě mají usnadňovat přístup k internetu a k firemním prostředkům, avšak obzvláště v tomto prostředí musí být vynaložena nadstandardní pozornost zajištění proti útokům. Práce se ve své první části věnuje teoretickému zázemí Wi-fi, principům …více
Abstract:
The topic of this bachelor's thesis is to set compact view on the issues of the wireless networks, their settings and proper security in corporate environment. Wireless networks are supposed to simplify access to the internet and business data, but especially in this area, it is necessary to put forth above standard care to security policy, to protect network from external attacks. First part of this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 11. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2009
  • Vedoucí: Radomír Palovský
  • Oponent: Luboš Pavlíček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/14027

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informatika