Mgr. Veronika Výtisková

Diplomová práce

Analýza nabídky a poptávky sportovně pohybových aktivit pro osoby s postižením ve fitness centrech v ČR

Analysis of Supply and Demand of Sports Activities for People with Disabilities in the Czech Fitness Centres
Anotace:
Tématem této práce se stala Analýza nabídky a poptávky sportovně pohybových aktivit pro osoby se zdravotním postižením ve fitness centrech v ČR. Cílem práce bylo zjistit současnou situaci nabídky a poptávky sportovních služeb ve fitness centrech pro zdravotně postižené osoby. Další cíl byl také zvýšit informovanost a povědomí o socializaci handicapovaných osob do společnosti zejména do sportovního …více
Abstract:
The main topic of this work has become an Analysis of supply and demand of sports physical activities for people with disabilities in fitness centers in Czech Republic. The aim of the study was to determine the current situation of supply and demand of sport services in fitness centers for disabled people. Another goal was also to raise foreknowledge and awareness of the socialization of people with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Dagmar Heiland Trávníková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Oldřich Racek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií