Ahmad Fehid

Bakalářská práce

Fluorescenční značení kyseliny hyaluronové

Fluorescent labelling of hyaluronic acid
Anotace:
V této bakalářské práce jsou popsány výsledky dosavadních znalostí získaných z literární rešerše na téma kyseliny hyaluronové a její fluorescenční deriváty; jsou popsány syntézy, vlastnosti a aplikace některých zajímavých fluorescenčních derivátů kyseliny hyaluronové. Vlastní část práce popisuje syntézu fluorescenční značky na bázi pyrenového derivátu a její použití pro roubování hyaluronové kyseliny …více
Abstract:
This bachelor thesis describes the results of previous knowledge obtain from the literature search on the topic of hyaluronic acid and its fluorescent derivatives; the syntheses, properties and applications of some interesting fluorescent derivatives of hyaluronic acid are described. The main part describes the synthesis of a fluorescent label based on a pyrene derivative and its use for grafting hyaluronic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 8. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Radim Hrdina, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Fehid, Ahmad. Fluorescenční značení kyseliny hyaluronové. Pardubice, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Farmakochemie a medicinální materiály / Farmakochemie a medicinální materiály

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.