Pavla Halamíková

Diplomová práce

Světová finanční krize a její vliv na proces rozšíření eurozóny

The Global Financial Crisis and Its Impact on the Process of Eurozone Enlargement
Anotace:
SVĚTOVÁ FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ VLIV NA PROCES ROZŠÍŘENÍ EUROZÓNY Pavla HalamíkováDiplomová práce analyzuje současnou finanční krizi a posuzuje, zda má tato krize nějaký vliv na proces přijímání společné měny Evropské unie zeměmi, které prozatím stojí mimo eurozónu.Práce je rozdělena do pěti kapitol. Úvodní kapitola popisuje cíl této práce, použité metody a hypotézu, která má být ověřena. Ve druhé …více
Abstract:
THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS AND ITS IMPACT ON THE PROCESS OF EUROZONE ENLARGEMENTPavla HalamíkováThis thesis analyses the current financial crisis and adjudicates whether this crisis has any impact on the process of the European Union united currency adoption among countries which are not yet the part of the Eurozone.The paper is divided into five chapters. The introduction describes the aim of this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Zuzana Kučerová
  • Oponent: Kateřina Dvoroková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava