Mgr. Jan Jarolím

Bakalářská práce

Geochemický vývoj důlních vod v OKD, a.s., Důl Lazy

Anotace:
Z důvodu zvyšující se radioaktivity v okolních vodách dolu Lazy, bylo v rámci této práce byla studována geochemická situace důlních vod , na základě již dříve provedených analýz. Sledovali se různé poměry analyzovaných prvků a jejich vazby na vodivost a pH důlní vody. Zároveň byli odebírány i vzorky vypouštěných důlních vod z vodní jámy Žofie, které vytékají do Petřvaldské stružky. Ze starších analýz …více
Abstract:
This work concentrates on the geochemical situation of the mining water of the mine Lazy because of the growing radioactivity of water in this area. My hypothesis started from some older analyses. Many different ratios of elements and their interconnection to the conductance and pH of the mining water were studied and samples of the mining water flowing from the water hole Žofie were taken. Water from …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2006
  • Vedoucí: doc. RNDr. Josef Zeman, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta