Marta STRNADOVÁ

Bachelor's thesis

Hodnocení rizik rozpadu lesních porostů s převahou smrku ztepilého působením abiotických a biotických stresorů v revíru Štěkeň.

Risk ratingo of break up forest stands with dominance norway spruce by the impact of abiotic and biotic stressors in the Štěkeň district.
Anotácia:
Cílem práce bylo zhodnocení současného zdravotního stavu a odhadnutí environmentálních rizik destabilizace smrkových porostů v lesním komplexu Brdo, které patří do revíru Štěkeň. Byla použita metoda retrospektivní analýzy pomocí vizuálního hodnocení defoliace a transformace korun a terénní šetření momentálního působení škodlivých činitelů na smrk ztepilý na výzkumných plochách. Dále bylo provedeno …viac
Abstract:
The aim of the work was to evaluate present health status and to estimate the environmental risk of Norway spruce forest stands destabilization in forest area Brdo, belonging to the forest district Štěkeň. The methods of retrospective analysis, using ground observation of defoliation and crown structure transformation and field survey of present impact of abiotic and biotic stressors on Norway spruce …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2009
Zverejniť od: 17. 4. 2009
Identifikátor: 12025

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 26. 5. 2009
 • Vedúci: RNDr. Pavel Cudlín, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STRNADOVÁ, Marta. Hodnocení rizik rozpadu lesních porostů s převahou smrku ztepilého působením abiotických a biotických stresorů v revíru Štěkeň.. Č. Bud., 2009. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 17. 04. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 17. 4. 2009 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses lw4ejp lw4ejp/2
21. 8. 2009
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
21. 8. 2009
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.