Bc. Jakub Oujezdský

Bakalářská práce

Návrh a realizace měřícího rozhranní pro metodu PDS

Design of measurement interface for PDS method
Anotace:
Tato práce se zabývá návrhem a realizací automatického ovládání měřícího zařízení pro metodu PDS. Ovládací rozhraní je vytvořeno v prostředí LabVIEW s ohledem na požadavky vzdělávání budoucích učitelů.
Abstract:
This thesis deals with design of automatization software for measurement device using the PDS method. Measurument interface is programmed in LabVIEW environment with considerations to education on potencial teachers.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Lukáš Pawera
  • Oponent: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta