Kristýna Čížková

Bakalářská práce

Jak napomáhají teoretické a praktické znalosti PA při řešení dystokie ramének

How theoretical and practical knowledge helps midwives with shoulder dystocia
Anotace:
Tato bakalářská práce na téma "Jak napomáhají teoretické a praktické znalosti PA při řešení dystokie ramének" ve stručnosti pojednává o vzdělávání porodních asistentek a následném využití jimi získaných znalostí v praxi při řešení dystokie ramének. Průzkum se zabývá otázkami, jaké znalosti porodní asistentky využívají při dystokii ramének nejvíce, jaký je jejich názor na simulovanou výuku a jaký má …více
Abstract:
This bachelor's thesis is about "How theoretical and practical knowledge helps midwives with shoulder dystocia" in brief is deals with midwifery training and how they apply the acquired knowledge in practice during shoulder dystocia emergency. The survey looks at the knowledge which is the most used by midwives during the shoulder dystocia emergency, what is their opinion on simulation and how the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2022
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Eva Welge, MSc BSc

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Čížková, Kristýna. Jak napomáhají teoretické a praktické znalosti PA při řešení dystokie ramének. Pardubice, 2022. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií