Bc. Pavel Býček

Diplomová práce

Multikulturní kompetence studentů programu ERASMUS

Multicultural competence of ERASMUS students
Anotace:
Diplomová práce se stěžejně zabývá multikulturní kompetencí studentů Univerzity Tomáše Bati a je zaměřena na popis jejich konkrétních modelů. Dochází zde ke komparaci multikulturní kompetence u studentů, kteří absolvovali studijní program ERASMUS s těmi, co tuto příležitost nevyužili. Práce zkoumá i rozdíly mezi jazykovou vybaveností a mírou multikulturní kompetence a zda má absolvování programu ERASMUS …více
Abstract:
The thesis is aimed at multicultural competence of Tomas Bata University students with a focus on its specific models. There is a comparison of multicultural competence of students who have completed ERASMUS programme with those who did not use this opportunity. Thesis also examines the differences between language skills and the level of multicultural competence and whether the completion of the ERASMUS …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2013
Zveřejnit od: 17. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jakub Hladík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Býček, Pavel. Multikulturní kompetence studentů programu ERASMUS. Zlín, 2013. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Magisterský studijní program / obor:
Pedagogika / Sociální pedagogika