Bc. Tomáš Janoušek

Bakalářská práce

Návrh modelovacího jazyka nástroje DiVinE

Design of a modelling language for DiVinE
Anotace:
Práce se zabývá návrhem nového modelovacího jazyka pro verifikační nástroj DiVinE. V teoretické části shrnuje několik již existujících jazyků a diskutuje, proč nejsou dostatečné. Zbytek práce se věnuje návrhu a implementaci nového jazyka, který je koncipován jako vnořené DSL do Haskellu. V závěrečné části jsou popsány mechanismy, jak modely v takovém jazyce zkompilovat a použít v nástroji DiVinE.
Abstract:
The thesis deals with a design of new modelling language for the DiVinE toolset. Theoretical part summarizes a few existing modelling languages and discusses their limitations. The rest of the thesis focuses on the design and implementation of this new language which is a DSL embedded into Haskell. The final part describes the technology that enables models in this language to be compiled and used …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Petr Ročkai, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika