Bc. Květoslav Duchoň, DiS.

Bakalářská práce

Metody a nástroje controllingu MSP v etapách inovačního cyklu

Methods and tools of controlling SMEs in the stages of innovative cycle
Anotace:
Práce se zabývá metodami a nástroji controllingu v rámci malých a středních podniků v etapách inovačních cyklů. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se zabývá úlohou malých a středních podniků v ekonomickém systému, poté se zabývá inovacemi, zdůvodňuje jejich význam a vymezuje metody a nástroje controllingu v etapách inovačních cyklů. Praktická část je věnována představování …více
Abstract:
The work deals with the methods and tools of controlling in small and medium-sized enterprises in the stages of innovation cycles. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with the role of SMEs in the economic system, then deal with innovation justifies its importance and defines the methods and controlling tools in stages innovation cycles. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 9. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Roman Zámečník, Ph.D.
  • Oponent: Ing. David Král, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting