Mgr. Aneta Kozáková

Diplomová práce

Změny životního prostředí z pohledu orlovských seniorů

Changes in the environment from the point of view of the Orlová seniors
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá životním prostředím v proměnách času kdysi nejprůmyslovější oblasti Rakousko-Uherska se zacílením na město Orlová. Mapuje nejen vývoj hlubinné těžby a následné rekultivace, ale také pomocí případové studie zkoumá názory a vztahy, které k místnímu prostředí, především pak ke staré Orlové a nejbližšímu okolí, chovají orlovští senioři a pracující lidé. Cílem práce není jen …více
Abstract:
This thesis is focused on changing environment throughout history with emphasis on Orlová, the town located in the most industrial region in the former Austro-Hungarian Empire. It examines not only the development of the deep mining, but also following reclamation. Using the case study, it explores seniors and working people and their opinions and relations to local environment, especially to Orlová …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Filip Havlíček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií