Bc. Helena SRNCOVÁ

Diplomová práce

Contrastive analysis of presentations of political parties in the Czech Republic and English-speaking countries

Contrastive analysis of presentations of political parties in the Czech Republic and English-speaking countries
Abstract:
The subject of this diploma thesis is the analysis of web presentations of political parties in the Czech Republic and English-speaking countries. A corpus is composed of texts describing political parties programs, manifestos, and the figure of the party leader. The parties selected for the analysis include Ano political movement, the Czech Civic Democratic Party, the Czech Social Democratic Party …více
Abstract:
Tato diplomová práce se zaměřuje na srovnání britského a českého diskurzu ve webových prezentacích politických stran. Korpus se skládá z textů obsahujících programy politických stran, prohlášení a textů pojednávajících o osobnosti lídra strany. Politické strany zvolené k analýze jsou následující: Politické hnutí Ano, Občanská demokratická strana, Česká strana sociálně demokratická, Konzervativní strana …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Christopher Hopkinson, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SRNCOVÁ, Helena. Contrastive analysis of presentations of political parties in the Czech Republic and English-speaking countries. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta