Bc. Hana Benešová

Bakalářská práce

Řešení zaměstnanosti zdravotně postižených lidí v Praze

Solution of employment of disabled in Prague
Anotace:
Tato bakalářská práce posuzuje problematiku týkající se zaměstnanosti zdravotně postižených především v Praze. Zabývá se překážkami jak na straně uchazečů o zaměstnání -handicapovaných, tak na straně zaměstnavatelů. Dle mého názoru jsou zdravotně postižení nejrizikovější skupinou v hledání pracovního uplatnění. V teoretické části je kladen důraz na charakteristiku skupin se zdravotním postižením, popisu …více
Abstract:
This bachelor thesis examines issues relating to the employment of disabled people mainly in Prague. It deals with the obstacles on the job seekers-disabilities and the employers. In my opinion, the gratest group of people with disabilities seeking work in the application. In the theoretical part the focus is on the characteristics of groups with disabilities, a description of their limitations and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Oponent: Mgr. Markéta Jansová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní