Michal Švarc

Master's thesis

Vysokorychlostní železniční doprava v Asii

High-speed rail system in Asia
Abstract:
Diplomová práce se věnuje komplexnímu zhodnocení vysokorychlostní železniční dopravy v Japonsku. V teoretické části popisuje historii vzniku systému Shinkansen, který je v současnosti etalonem mezi vysokorychlostní železniční dopravou. Dále se věnuje rozboru klíčových technologií, podpůrných systému a ohleduplnosti Shinkansenu k přírodě. V rámci technologií představuje i technologii MAGLEV, momentálně …more
Abstract:
The Master Thesis focuses on comprehensive evaluation of high-speed rail in Japan. The theoretical part describes the history of the Shinkansen systém, which is currently the standard of the high-speed rail. It also discusses the analysis of the key technologies, support systems and respect for nature. Within the technology part also represents a MAGLEV technology, currently being developer as a succesor …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 3. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 2. 2016
  • Supervisor: Lubomír Zelený
  • Reader: Milan Bíba

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/49129