Simona Tomečková

Bakalářská práce

Aplikácia nástrojov marketingovej komunikácie vo vybranej komerčnej poisťovni

Application of marketing communication tools in insurance company
Abstract:
Bachelor thesis is focused on the analysis of marketing communications as one of the marketing tools in Allianz - Slovak Insurance Company. Aim of this study is to evaluate the application of marketing communication tools in the insurance and based on an analysis suggest more effective communication mix. The first chapter deals with theoretical knowledges of marketing communication. The second application …více
Abstract:
Bakalárska práca je zameraná na analýzu marketingovej komunikácie ako jedného z nástrojov marketingového mixu v Allianz – Slovenskej poisťovni. Cieľom práce je zhodnotiť aplikáciu nástrojov marketingovej komunikácie v poisťovni a na základe vykonanej analýzy navrhnúť efektívnejší komunikačný mix. Prvá kapitola sa venuje teoretickým poznatkom z oblasti marketingovej komunikácie. Druhá aplikačná časť …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Adriana Zliechovcová, MBA
  • Oponent: Ing. Zuzana Littvová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management