Mgr. Monika Rusnáková

Bakalářská práce

Výzkum znalostí a kartografické gramotnosti dětí a mládeže při včasném varování a krizových situacích

Investigation of the knowledge and cartographic litteracy children and youth in Early Warning and Crises Management Situations
Abstract:
The bachelor thesis deals with an experiment concerned with the usage of cartography in case of timely warning and crisis management for students' needs. A questionnaire investigation was made in three age groups of pupils and students from the Czech Republic and Slovakia. On basis of their knowledge such conclusions were elaborated which enable more effective modification of potential simulation of …více
Abstract:
Práce pojednává o experimentu týkajícího se využití kartografie při včasném varovaní a krizovém řízení pro potřeby studentů. Dotazníkové šetření proběhlo ve třech věkových kategoriích žáků a studentů z České republiky a Slovenska. Na základě jejich znalostí byly vypracované závěry umožňující efektivnější přizpůsobení potenciální modelace kartografického řešení přizpůsobeného specifickému vnímání zkoumané …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2009
  • Vedoucí: prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
  • Oponent: Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta