Vojtěch AŠENBRENER

Bakalářská práce

Zpracování projektové dokumentace pro stavbu areálu malé firmy

Anotace:
V bakalářské práci se zabývám rozložením sídla stavební firmy, které obsahuje dvoupodlažní administrativní budovu s třípodlažní ubytovnou, rodinný dům pro správce, skladovací halu a parkoviště. Součástí práce je i projektová dokumentace ke stavebnímu povolení vícepodlažní administrativní budovy s ubytovnou. Jedná se o objekt tvaru písmena L. V jedné části bude řešena administrativní budova, v níž se …více
Abstract:
The thesis deals with the layout of building company headquarters, which includes a two-storey office building and a three-storey hostel, an administrator family house, a storage hall and a car park. Another part is focused on the project documentation concerning building permits for multi-storey office building with a hostel. It is an L-shape object which consists of two parts. In one of them there …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

AŠENBRENER, Vojtěch. Zpracování projektové dokumentace pro stavbu areálu malé firmy. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/