Mgr. David William Mac Gillavry, M.A.

Disertační práce

Keeping God's secrets: On the Psychology of Secrecy in Religion

Keeping God's secrets: On the Psychology of Secrecy in Religion
Anotace:
Přestože mezi odborníky náboženství je všeobecně uznáváno, že tajemství, přinejmenším pokud se tyká náboženství, lze nejlépe pochopit ve vztahu k jeho formě, ramcová teorie tajemství v náboženství ještě nebyla uvedena. Místo toho, odborníky se převážně soustředili na izolované případy, zatímco teoreticky základy své práce našli v teoriích sociologů, jako je Georg Simmel (1906) a Erving Goffman (1956 …více
Abstract:
Although it is widely accepted amongst scholars of religion that secrecy, at least with regard to religion, can best be understood in relation to its form, a general theory of secrecy in religion has not yet been put forth. Instead, scholars have predominantly focussed on isolated test cases while theoretically grounding their work in the theories of sociologists like Georg Simmel (1906) and Erving …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2018
  • Vedoucí: doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jakub Cigán, Ph.D., ass. prof. Egil Asprem, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Filozofie (čtyřleté) / Religionistika

Práce na příbuzné téma