Jiří Konečný

Bakalářská práce

Odpadové hospodářství města

Waste Management in the Town
Anotace:
Hlavním cílem bakalářské práce je vylepšení situace odpadového hospodářství ve městě Litovel. Práce přináší nejnovější poznatky z oblasti komunální techniky. Poznatky se týkají zejména podzemních kontejnerů, které jsou budoucností odpadového hospodářství a které bude město Litovel na svém území s pravděpodobně realizovat.
Abstract:
Main objective of bachelor thesis is improvement of situation waste management in the town Litovel. Work brings newest informations from areas communal techniques. Knowledge have to do with especially undergrounds containers, which are future of waste management a which will town of Litovel probably realize on its territory.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: David Slavata
  • Oponent: Pavel Kurfürst

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava