Petr Rázek

Bakalářská práce

HMATOVÉ ÚPRAVY PRO NEVIDOMÉ A HLUKOVÁ ZÁTĚŽ OKOLÍ

TACTILE TREATMENTS FOR BLIND PEOPLE AND NOISE POLLUTION ON NEARBY
Anotace:
Práce se zabývá zjišťováním úrovně hluku v okolí přechodů pro chodce vybaveného hmatně kontrastním vodicím pásem pro nevidomé. V první kapitole jsou charakterizovány osoby s postižením, principy jejich bezpečného a samostatného pohybu a také problematika hluku obecně. V druhé kapitole se autor zaobírá teorií techniky měření hluku. Třetí kapitola je praktická část práce, kde jsou uvedeny důležité informace …více
Abstract:
The thesis deals with the detection of noise levels in the vicinity of pedestrian crossings equipped with a tactile contrasting guide belt for the blind. In the first chapter are characterized persons with disabilities, the principles of their safe and independent movement and the issue of noise in general. In the second chapter the author deals with the theory of noise measurement technique. The third …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Rázek, Petr. HMATOVÉ ÚPRAVY PRO NEVIDOMÉ A HLUKOVÁ ZÁTĚŽ OKOLÍ . Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera